Demo

Opravme loukovecký kostel

Už delší dobu se snažíme získat peníze na nutnou opravu havarijního stavu našeho kostela “Povýšení svatého kříže“. Obec nechala vypracovat projektovou dokumentaci a získala stavební povolení na opravu. Součásti projektové dokumentace je rozpočet oprav. Rozpočet oprav je výši 13,6 mil Kč včetně DPH. Zahrnuje opravu exteriéru, zajištění statiky, zajištění odvodnění a opravu střechy, odvod dešťové vody od objektu kostela do veřejné dešťové kanalizace, opravy fasádních prvků, opravy všech výplní (okna, dveře, žaluzie ve věži).

Kolik se nám už podařilo získat

Celkové náklady 13 631 862,- Kč včetně DPH.


PŘISPĚLI:

Obec Loukovec 500 000,- Kč


Zbývá 13 531 862,- Kč

Budeme vás informovat

Některé práce budou provádět restaurátoři, protože náš kostel a hřbitovní zeď je národní kulturní památkou. Pro tyto účely jsme zřídili internetové stránky www.loukoveckykostel.cz a profil na sociální síti Facebook.

Zůstaňte v kontaktu

Tomáš Patočka - starosta, Tel.: 420 725 507 734
Obec Loukovec, Loukovec č. p. 90, 294 11 Loukov u Mnichova Hradiště
Tel: 326 789 040 info@loukovec.cz


facebook
www.loukovec.cz